nhóm cá cược thể thao - bet365 betting

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 Báo cáo 30/10/2023 Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý III năm 2023
2 Báo cáo 30/10/2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 2023
3 Báo cáo 29/08/2023 Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023
4 Báo cáo 29/08/2023 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023
5 Báo cáo 31/07/2023 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2023
Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website