nhóm cá cược thể thao - bet365 betting

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 Văn bản khác 22/04/2024 Đơn từ nhiệm Phó TGĐ TCT Sông Đà
2 Văn bản khác 19/04/2024 Thay đổi nhân sự Phó TGĐ TCT Sông Đà
3 Văn bản khác 06/10/2023 Thông báo công tác nhân sự - Giám đốc Ban kiểm toán nội bộ TCT Sông Đà - CTCP
4 Văn bản khác 26/07/2023 Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ ông Phạm Đức Thành
5 Văn bản khác 26/07/2023 Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ ông Nguyễn Văn Sơn
6 Văn bản khác 21/06/2023 Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của bet365 betting - CTCP
7 Văn bản khác 19/06/2023 Thông báo công tác nhân sự của bet365 betting - CTCP
8 Văn bản khác 15/06/2023 Công bố thông tin nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 bet365 betting - CTCP
9 Văn bản khác 19/04/2023 Công bố bản cung cấp thông tin (Tổng giám đốc bet365 betting - CTCP)
10 Văn bản khác 19/04/2023 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2023 của bet365 betting - CTCP
11 Văn bản khác 30/03/2023 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2023 của bet365 betting - CTCP
12 Văn bản khác 17/03/2023 Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của TCT Sông Đà - CTCP
13 Văn bản khác 31/12/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của bet365 betting - CTCP cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022
14 Văn bản khác 31/12/2022 Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của bet365 betting - CTCP
15 Văn bản khác 31/12/2022 Công bố kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc bet365 betting - CTCP
16 Văn bản khác 30/06/2022 Báo cáo tài chính hợp Quý II năm 2022 của bet365 betting - CTCP
17 Văn bản khác 30/06/2022 Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét của bet365 betting - CTCP
Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website